ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 15611 ครั้ง   
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน[33] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 02 พฤศจิกายน 2554)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวกนกพร  จีระวงค์
นางสาวกนกพร จีระวงค์
นักวิชาการตรวจสอบชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
ดวงมณี แก้วสระแสน
ดวงมณี แก้วสระแสน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... การบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515[786] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
การบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์[546] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ และตัวอย่างทะเบียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์[447] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การให้หมายเลขพัสดุตามระบบ FSN[529] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
การให้หมายเลขพัสดุตามระบบ FSN .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารหน่วยตรวจสอบภายใน[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ