ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 329346  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว.....

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศูนย์ฝึกอบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ (สพฐ.๐๒๖) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้นำข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “เก็บดาวมาฝากเธอ”

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศูนย์ฝึกอบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ (สพฐ.๐๒๖) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : วันรักการอ่าน

     วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็น "วันรักการอ่าน" เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ (๔ ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๖๖๙ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนที่จบการศึกษาในชั้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริษัทสร้างการดี

     วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ลูก ศ.ป.สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร.....

      วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในชื่อกิจกรรม " ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

      เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งกิจกรรมในครั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

     วันศุกร์ที่ 1๑ มกราคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

      วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ (แปลงยาว๒) โดยนายสุนทร วรังษี ประธานเขตคุณภาพการศึกษาได้รับมอบหมายจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้ทำหน้าที่ประสานงานคณะกรรมการจัดประช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : เราทำความดีด้วยหัวใจ

      วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับอำเภอแปลงยาว กิจกรรม "เราทำความดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ผู้เชี่ยวชาญ สสวท. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ท่าน เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

     วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)พร้อมคณะครู จำนวน ๙ ท่าน นายชุมพล สิทธิ นางสุณี โคตะมะ นางสาวสุมาลี สะโรบล นางสาวปวีณ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36