[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]


การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านนา ดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึ..... อ่านข่าวต่อ....กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านนา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2..... อ่านข่าวต่อ....การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข..... อ่านข่าวต่อ....#การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศั..... อ่านข่าวต่อ....โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ทักษะชีวิตพิชิตความจน"
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง(วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) ได้จัด..... อ่านข่าวต่อ....นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวจีรนันท์ ศิริพุฒ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโร..... อ่านข่าวต่อ....นิเทศเตรียมความพร้อมการสอบ NT
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวจีรนันท์ ศิริพุฒ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโ..... อ่านข่าวต่อ....#แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.15น. นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนตล..... อ่านข่าวต่อ....กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (Day Camp)
เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค..... อ่านข่าวต่อ....