[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดจรเข้ตาย เนื่องจากประสบวาตภัย

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ได้รับทุน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๘

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมคณะดำเนินงานโครงการบ้าน นักวิทย์ศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ และค่ายวิชาการ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


#ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศ..... อ่านข่าวต่อ....