[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]


5 ธันวาคม วันพ่อ แห่งชาติ
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางยุพา รางแรม ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผู..... อ่านข่าวต่อ....การทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นายนิติศาสตร์ พรมเเสงใส ผ..... อ่านข่าวต่อ....5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระ..... อ่านข่าวต่อ....งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนอ..... อ่านข่าวต่อ....วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธ..... อ่านข่าวต่อ....โครงการพัศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ได้เข้าร่วมอบรมใ..... อ่านข่าวต่อ....รับมอบโต๊ะอาหารกลางวันนักเรียน
วันวันศุกร์ ที่ 1 ธันวามคม 2566 นำโดย นางวันเพ็ญ พลรักษา ครูรักษาการในตำแหน..... อ่านข่าวต่อ....ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้..... อ่านข่าวต่อ....#ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่..... อ่านข่าวต่อ....