วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำน..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำน..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำน..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำน..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑¬๘.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำน..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำน..... อ่านข่าวต่อ....

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนั..... อ่านข่าวต่อ....