กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การแสดงตลกคณะ 4 เออ ของวง by plu

บทเพลง...ตั้งใจเรียน...ส่วนหนึ่งของ...ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์