กิจกรรม รร.ในกองทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โครงการปฐมวัย

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ "รองเท้าเข้าที่"

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ "โครงงานขยะถูกที่"

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โครงงานพี่ให้น้องเรียนเก่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์