กิจกรรม ดูแลระบบ ICT

ดูแลระบบโรงเรียนบ้านบ้านโคกหัวข้าว

ดูแลระบบโรงเรียนบ้านบ้านร่มโพธิ์ทอง

ระบบสัญญาณในส่วนงานของ TOT

ดูแลระบบโรงเรียนบ้านอ่างทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์