ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบางพะเนียง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
 น.ส.กนิษฐา  ใหม่จันดี    น.ส.กนิษฐา ใหม่จันดี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

นายกฤษดา หวังพิทักษ์   นายกฤษดา หวังพิทักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

น.ส.ดวงพร สุขสำราญ   น.ส.ดวงพร สุขสำราญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

น.ส.ชมบวร เซ็นทองหลาง   น.ส.ชมบวร เซ็นทองหลาง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

นางดวงใจ เจือพานิช   นางดวงใจ เจือพานิช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th