ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านท่าม่วง
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.พิชยา โฉมจุ้ย   น.ส.พิชยา โฉมจุ้ย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าม่วง   

 
  

น.ส.มัญธนา นามโคตร   น.ส.มัญธนา นามโคตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าม่วง   

 
  

นางสุภาพร นพแก้ว   นางสุภาพร นพแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าม่วง   

 
  

น.ส.กาญจนา แสงจันทร์   น.ส.กาญจนา แสงจันทร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าม่วง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th