ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านยางแดง
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.ณัจฉรียา ศรีละบุตร   น.ส.ณัจฉรียา ศรีละบุตร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นางอุทัย พวงพุก   นางอุทัย พวงพุก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นางวิไล แก้ววิจิตร   นางวิไล แก้ววิจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นายกรัณ ยอดทอง   นายกรัณ ยอดทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นางมุกดา ก้อนทอง   นางมุกดา ก้อนทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

น.ส.ณัฐกานต์ ภูห้องไสย   น.ส.ณัฐกานต์ ภูห้องไสย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th