ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์   นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายอดิศักดิ์ นักพรานบุญ   นายอดิศักดิ์ นักพรานบุญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายพิชัย ศรีสังวร   นายพิชัย ศรีสังวร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.อาภารัตน์ แสงสุวรรณ   น.ส.อาภารัตน์ แสงสุวรรณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นางจินตนา แสงสุข   นางจินตนา แสงสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.จิราภรณ์ วิสันต์   น.ส.จิราภรณ์ วิสันต์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.พิศมัย สีสม   น.ส.พิศมัย สีสม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.สุรินทร์ นิลทรัพย์   น.ส.สุรินทร์ นิลทรัพย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ์   นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.นวลจันทร์ เชาว์วิชารัตน์   น.ส.นวลจันทร์ เชาว์วิชารัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายนฤพนธ์ ศรีมุณี   นายนฤพนธ์ ศรีมุณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.มาริสา สหัสนา   น.ส.มาริสา สหัสนา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.ภัทนันท์ แตงอ่อน   น.ส.ภัทนันท์ แตงอ่อน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.สินใจ เลไธสง   น.ส.สินใจ เลไธสง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.ปัทมา ถาวร   น.ส.ปัทมา ถาวร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th