ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย   นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.ธนาศิริ ลิ้มรักษ์   น.ส.ธนาศิริ ลิ้มรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญ   นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.วรณัน วราณัฐนรี   น.ส.วรณัน วราณัฐนรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นางรุ่งรัตน์ พันธ์เรณู   นางรุ่งรัตน์ พันธ์เรณู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.กาญจนา นพเกตุ   น.ส.กาญจนา นพเกตุ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.อัญชิสา ผลไม้   น.ส.อัญชิสา ผลไม้

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นายศิริเลิศ ซิ้มเทียม   นายศิริเลิศ ซิ้มเทียม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นายบดีศร พนมชัย   นายบดีศร พนมชัย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.วนิดา บุญคง   น.ส.วนิดา บุญคง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th