ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านอ่างทอง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวีรวัฒน์ พันธุ์คง   นายวีรวัฒน์ พันธุ์คง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

นายวีระ ไทยเจริญ   นายวีระ ไทยเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

นางแสงระวี ไทยเจริญ   นางแสงระวี ไทยเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

นายอินทสิทธิ์ นนท์ดำวงศ์   นายอินทสิทธิ์ นนท์ดำวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

น.ส.อารยา วงค์เพชร์   น.ส.อารยา วงค์เพชร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th