ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนวัดดอนท่านา
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทวี วัยเจริญ   นายทวี วัยเจริญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.จรรยา เวชชิรารัตน์   น.ส.จรรยา เวชชิรารัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

นางวัชรี ศรีอุดร   นางวัชรี ศรีอุดร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.พวงรัตน์ เสริมสวัสดิ์   น.ส.พวงรัตน์ เสริมสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.สายนที  ไชยแสงรัตน์   น.ส.สายนที ไชยแสงรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

นางอุไร ศิริวัฒนวิบูลย์   นางอุไร ศิริวัฒนวิบูลย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.ธิรดา การรัมย์   น.ส.ธิรดา การรัมย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

นางวาสนา พรมขันธ์   นางวาสนา พรมขันธ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th