ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช   ว่าที่ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

น.ส.อักษรศรี บุญสรวง   น.ส.อักษรศรี บุญสรวง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

นางบุษยพรรณ คนใจบุญ   นางบุษยพรรณ คนใจบุญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

นายวุฒิพงษ์ คำมะณี   นายวุฒิพงษ์ คำมะณี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

น.ส.วารุณี ชากุล   น.ส.วารุณี ชากุล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th