ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ท.วันชิง กูลหกูล   ว่าที่ร.ท.วันชิง กูลหกูล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.ศุภลักษณ์ ยะปิ๋ว   น.ส.ศุภลักษณ์ ยะปิ๋ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางสุปราณี ไฝดี   นางสุปราณี ไฝดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางมุกดา คุณริยา   นางมุกดา คุณริยา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นายวินัย สมเด็จ   นายวินัย สมเด็จ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.สมศรี โพธิศิริ   น.ส.สมศรี โพธิศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นายสุริยา สุขวิเศษ   นายสุริยา สุขวิเศษ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางวิไลวรรณ์ โพนมาก   นางวิไลวรรณ์ โพนมาก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.ณัฐปภัสร์ สิงห์มณี   น.ส.ณัฐปภัสร์ สิงห์มณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.จิดาภา ทองเชิด   น.ส.จิดาภา ทองเชิด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.รัตนาวดี ม่วงไหมทอง   น.ส.รัตนาวดี ม่วงไหมทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางมนัสนันท์ นิรุตติ์เมธีกุล   นางมนัสนันท์ นิรุตติ์เมธีกุล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.กรรณิกา ประนอม   น.ส.กรรณิกา ประนอม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th