ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านท่ากระดาน
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ส.อ.กรวัฒน์ ตันเจริญ   ส.อ.กรวัฒน์ ตันเจริญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

น.ส.ชัชชญา ประชุมรักษ์   น.ส.ชัชชญา ประชุมรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

นายสุวัฒน์ แสงปาก   นายสุวัฒน์ แสงปาก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

นางมาลี ภูมินทร์   นางมาลี ภูมินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

น.ส.เยาวลักษณ์ กองจินดา   น.ส.เยาวลักษณ์ กองจินดา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th