ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายบุญเรือน โถปัญญา   นายบุญเรือน โถปัญญา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นางสมปอง ไชยนาม   นางสมปอง ไชยนาม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

น.ส.น้ำทิพย์ สุขเหมา   น.ส.น้ำทิพย์ สุขเหมา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นายสุเทพ บุญมาก   นายสุเทพ บุญมาก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

น.ส.พัทธนันท์ ดาแก้ว   น.ส.พัทธนันท์ ดาแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นางฑิฆัมพร วงศ์ทองดี   นางฑิฆัมพร วงศ์ทองดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นางกอบแก้ว ชูสุวรรณ   นางกอบแก้ว ชูสุวรรณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

น.ส.ศิริลวีย์ อัครภาภิวัฒน์   น.ส.ศิริลวีย์ อัครภาภิวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th