ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์   นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นางปัทมา แกล้วกล้า   นางปัทมา แกล้วกล้า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์   น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นายนภดล พลหมอ   นายนภดล พลหมอ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.วันวิสา รอบคอบ   น.ส.วันวิสา รอบคอบ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th