ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล   นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.ปวีณา ทนันไธสง   น.ส.ปวีณา ทนันไธสง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์   นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นายสะอาด แทนทอง   นายสะอาด แทนทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.วารุณี นาคคล้าย   น.ส.วารุณี นาคคล้าย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางเสาวณีย์ แทนทอง   นางเสาวณีย์ แทนทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.สมจิตร นันทวิสิทธิ์   น.ส.สมจิตร นันทวิสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางวรรณา เวชชิรารัตน์   นางวรรณา เวชชิรารัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางอรทัย มะลากัน   นางอรทัย มะลากัน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นายสามารถ ศิริแสง   นายสามารถ ศิริแสง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นายปิยะ โพธิ์ไทรย์   นายปิยะ โพธิ์ไทรย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางชนิดาภา ศรีระวงศ์   นางชนิดาภา ศรีระวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.ศิริพร ทองคำสุก   น.ส.ศิริพร ทองคำสุก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.นิติยา แม้นเสถียร   น.ส.นิติยา แม้นเสถียร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th