ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านหินแร่
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ   นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.เบ็ญจา สุระขันธ์   น.ส.เบ็ญจา สุระขันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.นวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ   น.ส.นวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางสินีนาฎ เขียวระยับ   นางสินีนาฎ เขียวระยับ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายจุติรัตน์ จิโนรส   นายจุติรัตน์ จิโนรส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางจินตนา นุ่มจันทร์   นางจินตนา นุ่มจันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางทิศากร ดอกยี่สุ่น   นางทิศากร ดอกยี่สุ่น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น   นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.จิรวัฒน์ พวงสวัสดิ์   น.ส.จิรวัฒน์ พวงสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.ชนานันท์ ปิ่นกุล   น.ส.ชนานันท์ ปิ่นกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์   นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายสุวิท พระเมือง   นายสุวิท พระเมือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.รสสุคนธ์ สุริวงค์   น.ส.รสสุคนธ์ สุริวงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางจำรัด แก้วศรีใส   นางจำรัด แก้วศรีใส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.ญาดา ผลมะเฟือง   น.ส.ญาดา ผลมะเฟือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายอดุลย์ มีชัย   นายอดุลย์ มีชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์   นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th