ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายการันต์ นพทิพย์   นายการันต์ นพทิพย์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางจันตรี จอมศิลป์   นางจันตรี จอมศิลป์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางจิตติมา ฤกษ์ศิริ   นางจิตติมา ฤกษ์ศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริ   นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.พรพิมล ชาญประโคน   น.ส.พรพิมล ชาญประโคน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นายอนันต์ หละกะเต็ม   นายอนันต์ หละกะเต็ม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.มาลัยพร พันทอง   น.ส.มาลัยพร พันทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.บัวแก้ว คำหอมกุล   น.ส.บัวแก้ว คำหอมกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นายบุญถึง สมประยูร   นายบุญถึง สมประยูร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางนวลทิพย์ ขันทะโคตร   นางนวลทิพย์ ขันทะโคตร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางกรรณิการ์ นวลงาม   นางกรรณิการ์ นวลงาม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.จีรนันท์ อินดี   น.ส.จีรนันท์ อินดี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.เรวดี ตันประสาท   น.ส.เรวดี ตันประสาท

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th