ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนวัดชำป่างาม
จำนวนทั้งหมด 21 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ   นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางปัทมาพร มานะต่อ   นางปัทมาพร มานะต่อ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.แสงจันทร์ ปัญยาง   น.ส.แสงจันทร์ ปัญยาง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.พาขวัญ คงเสือ   น.ส.พาขวัญ คงเสือ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.อำภา น้อยสนิท   น.ส.อำภา น้อยสนิท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.วราภรณ์ ภูขะมา   น.ส.วราภรณ์ ภูขะมา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์   นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.สุกัญญา เกตุมาลา   น.ส.สุกัญญา เกตุมาลา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายบัญชา พันธ์แก่น   นายบัญชา พันธ์แก่น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์   นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางนันทณัฎฐ์ มุ่งหาทรัพย์   นางนันทณัฎฐ์ มุ่งหาทรัพย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางสายพิน ชนางวัลย์   นางสายพิน ชนางวัลย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายสินธ์ ศรีพลพา   นายสินธ์ ศรีพลพา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายธงชัย การัตน์   นายธงชัย การัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.มานิด แสงกล้า   น.ส.มานิด แสงกล้า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางนริสรา สมุทรทอง   นางนริสรา สมุทรทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางธัญพัฒน์ ทองสุข   นางธัญพัฒน์ ทองสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางพิมพ์พลอย นพโสภณ   นางพิมพ์พลอย นพโสภณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางระพีพร ตันเจริญ   นางระพีพร ตันเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายรัณจกรณ์ พันธุมาลา   นายรัณจกรณ์ พันธุมาลา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.อรพิน โสวรรณี   น.ส.อรพิน โสวรรณี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th