ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทวี เพชรพยอม   นายทวี เพชรพยอม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นางสมเกียรติ ราชการกลาง   นางสมเกียรติ ราชการกลาง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.ไพลิน ดิษฐ์กระจันทร์   น.ส.ไพลิน ดิษฐ์กระจันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.กาญจนา ครองจริง   น.ส.กาญจนา ครองจริง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายวีรศักดิ์ ชูกระจ่าง   นายวีรศักดิ์ ชูกระจ่าง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายกังวานนิวัฒน์ พิทักษ์โสธรสกุล   นายกังวานนิวัฒน์ พิทักษ์โสธรสกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.วีระนันท์ ภวภูตานนท์   น.ส.วีระนันท์ ภวภูตานนท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

ว่าที่ร.ต.พันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์   ว่าที่ร.ต.พันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.สุภาพร พวงเพชร   น.ส.สุภาพร พวงเพชร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.พรชนก มโนเจริญ   น.ส.พรชนก มโนเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นางเมตตา อุ้มพิมาย   นางเมตตา อุ้มพิมาย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.เกษร เขจรลาภ   น.ส.เกษร เขจรลาภ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายพีระ จันดี   นายพีระ จันดี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายอนันตชัย ไทยสุริยะ   นายอนันตชัย ไทยสุริยะ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.กัญจนพร ผลวาวแวว   น.ส.กัญจนพร ผลวาวแวว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th