ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านท่าทองดำ
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางระวี รัตนไพบูลย์   นางระวี รัตนไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางสุภาพร กรุณา   นางสุภาพร กรุณา

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายเทอดไท แก้วศรี   นายเทอดไท แก้วศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายบุญธรรม  มาดี   นายบุญธรรม มาดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

น.ส.บุษบา ทาทอง   น.ส.บุษบา ทาทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายจำลอง บานเย็น   นายจำลอง บานเย็น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

น.ส.วาสนา จั่นจำรัส   น.ส.วาสนา จั่นจำรัส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางวรรณพร กิจพยัคฆ์   นางวรรณพร กิจพยัคฆ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางอุษา ฤทธิ์ปล้อง   นางอุษา ฤทธิ์ปล้อง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

น.ส.ศิริรัตน์ ไชยสมบัติ   น.ส.ศิริรัตน์ ไชยสมบัติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายธเนศวร อุตรสี   นายธเนศวร อุตรสี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางเกศินี ใจคำ   นางเกศินี ใจคำ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายวีระศักดิ์ กตะศิลา   นายวีระศักดิ์ กตะศิลา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th