ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านมาบนาดี
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมานิตย์ สุขโยยศ   นายมานิตย์ สุขโยยศ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.มยุรี ดงแสง   น.ส.มยุรี ดงแสง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นางพรรณพรรษ โชติทอง   นางพรรณพรรษ โชติทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายทวี ทบธรรม   นายทวี ทบธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายอธิวัฒน์ แรงเริง   นายอธิวัฒน์ แรงเริง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.ฉัตรชฎาภรณ์ ศิริภูธร   น.ส.ฉัตรชฎาภรณ์ ศิริภูธร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายพิทักษ์ สาริยา   นายพิทักษ์ สาริยา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายวรวุฒิ อัมภรัตน์   นายวรวุฒิ อัมภรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.วิลิปดา คำโส   น.ส.วิลิปดา คำโส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.สรารัตน์ ศิรินัย   น.ส.สรารัตน์ ศิรินัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นางปัทมา อำไพพิศ   นางปัทมา อำไพพิศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.อรุณรัตน์ บุ่งนาม   น.ส.อรุณรัตน์ บุ่งนาม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

ว่าที่ร.ต.ธนพล ศรีณะรงค์   ว่าที่ร.ต.ธนพล ศรีณะรงค์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.กฤติญา ดังคนึก   น.ส.กฤติญา ดังคนึก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.ลลิตา พิไลพันธ์   น.ส.ลลิตา พิไลพันธ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th