ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านวังคู
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายก้องภูมิ เจริญราช   นายก้องภูมิ เจริญราช

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

น.ส.จุติพร เนตรวงค์   น.ส.จุติพร เนตรวงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

นายชยพล ชาชุมพร   นายชยพล ชาชุมพร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

น.ส.ฐิติกานต์ จอกแก้ว   น.ส.ฐิติกานต์ จอกแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

น.ส.จุรีรัตน์ ตุลาใคร   น.ส.จุรีรัตน์ ตุลาใคร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th