ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล   นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นางจิราวรรณ ทำสอาด   นางจิราวรรณ ทำสอาด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นางปราณี พิทักษ์มงคล   นางปราณี พิทักษ์มงคล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นางธันยพร มีทา   นางธันยพร มีทา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.เอรวรรณ แก้วแสนชาติ   น.ส.เอรวรรณ แก้วแสนชาติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นายภิรวัฒน์ หล่มวงษ์   นายภิรวัฒน์ หล่มวงษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.อุรุสุชาดา มณีโชติ   น.ส.อุรุสุชาดา มณีโชติ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.สมปรารถนา ส่องแสงจันทร์   น.ส.สมปรารถนา ส่องแสงจันทร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.ฐิติรัตน์ ด่านนอก   น.ส.ฐิติรัตน์ ด่านนอก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.นภาพร ยะหัตตะ   น.ส.นภาพร ยะหัตตะ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th