ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมานิตย์ไว สีประสงค์   นายมานิตย์ไว สีประสงค์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก   

 
  

น.ส.ณัฏฐา ยะคะเรศ   น.ส.ณัฏฐา ยะคะเรศ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก   

 
  

นายสุกิจ บุญขาว   นายสุกิจ บุญขาว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก   

 
  

น.ส.คุณัญญา ถะเกิงสุข   น.ส.คุณัญญา ถะเกิงสุข

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th