ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวิลาศ คำภาวงษ์   นายวิลาศ คำภาวงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

น.ส.ธรรศญา แก้วอาสา   น.ส.ธรรศญา แก้วอาสา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

น.ส.จันทรา พลแสน   น.ส.จันทรา พลแสน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

นางมนสิริ คำภาวงษ์   นางมนสิริ คำภาวงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

นางสวนันท์ กฤษแก้ว   นางสวนันท์ กฤษแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

นายเชิดศักดิ์ ชาญตะกั่ว   นายเชิดศักดิ์ ชาญตะกั่ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

น.ส.พัฒนขวัญ วรศิริ   น.ส.พัฒนขวัญ วรศิริ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th