ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอาคม ยิ้มเจริญ   นายอาคม ยิ้มเจริญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา   

 
  

นายนิรุต ทุนดี   นายนิรุต ทุนดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา   

 
  

น.ส.วีรกานต์ พุทธรักษา   น.ส.วีรกานต์ พุทธรักษา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา   

 
  

น.ส.ทิพารัตน์ เนาวลักษ์   น.ส.ทิพารัตน์ เนาวลักษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th