ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้าน ก.ม.7
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสินชัย เทพารักษ์   นายสินชัย เทพารักษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางสมจิตร สิทธิพล   นางสมจิตร สิทธิพล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.กฤษณา ชินสงคราม   น.ส.กฤษณา ชินสงคราม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.จิตรลดา บุญเรือง   น.ส.จิตรลดา บุญเรือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางปัทมา พรมตา   นางปัทมา พรมตา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางนีนาถ เอี่ยมสะอาด   นางนีนาถ เอี่ยมสะอาด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายเยื่อ จันทร์แจ่มใส   นายเยื่อ จันทร์แจ่มใส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.วรรณรี สรประสิทธิ์   น.ส.วรรณรี สรประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายดำรงค์ ยิ่งสง่า   นายดำรงค์ ยิ่งสง่า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางบังอร ปักษา   นางบังอร ปักษา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางพนารัตน์ จำศักดิ์   นางพนารัตน์ จำศักดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางปารดา ปิยศิริภัค   นางปารดา ปิยศิริภัค

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.ตรีทิพย์ นันทสินธ์   น.ส.ตรีทิพย์ นันทสินธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายปรินทร์ บุญญาวัฒน์   นายปรินทร์ บุญญาวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายญาณกร อืนมัง   นายญาณกร อืนมัง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th