ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านท่าซุง
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายธวัช วงศ์กลม   นายธวัช วงศ์กลม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์   นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์   นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางฉันทนา บุตรจันทร์   นางฉันทนา บุตรจันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางพรรณราย บุญแผง   นางพรรณราย บุญแผง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

น.ส.จุฬานันท์ ภูน้ำใส   น.ส.จุฬานันท์ ภูน้ำใส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางยุวลักษณ์ ศรีหาคลัง   นางยุวลักษณ์ ศรีหาคลัง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th