ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านลาดกระทิง
จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมานิต บุญพิทักษ์   นายมานิต บุญพิทักษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางอุษณีย์ ยศวิลัย   นางอุษณีย์ ยศวิลัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางจารุวรรณ ยุทธหาญ   นางจารุวรรณ ยุทธหาญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางปิยะมาศ หิตะรัตน์   นางปิยะมาศ หิตะรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางลัดดา เสาวกุล   นางลัดดา เสาวกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.ถนอมจิตร์ จิตร์ไพศาลศรี   น.ส.ถนอมจิตร์ จิตร์ไพศาลศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางรุจิราภรณ์ ลิ้มรักษ์   นางรุจิราภรณ์ ลิ้มรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.สุธิดา โมนะ   น.ส.สุธิดา โมนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นายสมพจน์ ทองพันชั่ง   นายสมพจน์ ทองพันชั่ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นายสายชล เสาวกุล   นายสายชล เสาวกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางสุนันทา ทองพันชั่ง   นางสุนันทา ทองพันชั่ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.กรวรรณ ไกรพินิจ   น.ส.กรวรรณ ไกรพินิจ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.ไก่แก้ว แสงกล้า   น.ส.ไก่แก้ว แสงกล้า

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์   นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th