ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านห้วยหิน
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอำนวย ผมทอง   นายอำนวย ผมทอง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางสมหวัง รักษาราษฎร์   นางสมหวัง รักษาราษฎร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นายราชัน พรมพินิจ   นายราชัน พรมพินิจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.อุไรวรรณ จันทร์เหล่าหลวง   น.ส.อุไรวรรณ จันทร์เหล่าหลวง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางสายสมร จิตมุ่งธรรม   นางสายสมร จิตมุ่งธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.รุจิรา เผ่าทรงพล   น.ส.รุจิรา เผ่าทรงพล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.คนึงนิจ เจริญสุข   น.ส.คนึงนิจ เจริญสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางรำพึง จันทร์มี   นางรำพึง จันทร์มี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.ศิริลักษณ์ สง่าวงศ์   น.ส.ศิริลักษณ์ สง่าวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์   นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม   นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางสุภาพร นะมามะกะ   นางสุภาพร นะมามะกะ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นายอรรคเดช ประสินทอง   นายอรรคเดช ประสินทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th