ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม   นายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นางบรรจง ไทรศาศวัต   นางบรรจง ไทรศาศวัต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายสมพร ไทรศาศวัต   นายสมพร ไทรศาศวัต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายอภิชาติ พรมสอน   นายอภิชาติ พรมสอน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.จุฑารัตน์ แสงสุข   น.ส.จุฑารัตน์ แสงสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายจักรี ชินนะบุตร   นายจักรี ชินนะบุตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายปัญญา เต็มจิตร   นายปัญญา เต็มจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.ฐิภารัตน์ สมสมัย   น.ส.ฐิภารัตน์ สมสมัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นางชลนิชา ทั่งจันทร์แดง   นางชลนิชา ทั่งจันทร์แดง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.วรรณภา พลเรือง   น.ส.วรรณภา พลเรือง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.เจนจิรา บุญตามทัน   น.ส.เจนจิรา บุญตามทัน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.ชิดกมล ยะสุรินทร์   น.ส.ชิดกมล ยะสุรินทร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th