ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปัญหา สิทธิพล   นายปัญหา สิทธิพล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางพิมพ์พิศา ทองประเสริฐ   นางพิมพ์พิศา ทองประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม   น.ส.ปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายกรกฤต ศรีส้มป่อย   นายกรกฤต ศรีส้มป่อย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.เมทินี จันทร์โฮง   น.ส.เมทินี จันทร์โฮง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางประทุมพร นันทวุฒิสาร   นางประทุมพร นันทวุฒิสาร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ขวัญฤทัย สนศิริ   น.ส.ขวัญฤทัย สนศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายบุญทวี ดิษริยะกุล   นายบุญทวี ดิษริยะกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายสุชาติ สิมศิริวัฒน์   นายสุชาติ สิมศิริวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางสายพิน ศิริวัฒนวิบูลย์   นางสายพิน ศิริวัฒนวิบูลย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.นันท์นภัส คำขะ   น.ส.นันท์นภัส คำขะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.วาสนา เข็มลาย   น.ส.วาสนา เข็มลาย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายวรวิทย์ แสนวงษ์   นายวรวิทย์ แสนวงษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางนลินรัตน์ ดวงคำจันทร์   นางนลินรัตน์ ดวงคำจันทร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายวีระพันธ์ วรพินิจ   นายวีระพันธ์ วรพินิจ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ธิติกา ณ วารี   น.ส.ธิติกา ณ วารี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายรัชพล บุญเจริญธรรม   นายรัชพล บุญเจริญธรรม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th