ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง   นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางรัสดา วังคำ   นางรัสดา วังคำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางจิราพัชร์ วัชธนธิกุลพงศ์   นางจิราพัชร์ วัชธนธิกุลพงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางสุภรณ์ โขมศิริ   นางสุภรณ์ โขมศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

น.ส.นัยนาภรณ์ เข็มทอง   น.ส.นัยนาภรณ์ เข็มทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางเรียม มิ่งฉาย   นางเรียม มิ่งฉาย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางจีรนันท์ วังขุนพรหม   นางจีรนันท์ วังขุนพรหม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางปราณีต บุญพิทักษ์   นางปราณีต บุญพิทักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นายสุรพล นันทเวช   นายสุรพล นันทเวช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางกนิษฐา สำเนียง   นางกนิษฐา สำเนียง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th