ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายบงกช  ตันไล้   นายบงกช ตันไล้

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางพรทิพย์  บุตรบริบูรณ์   นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางศรินรัตน์  ฉัตรทวีพัฒน์   นางศรินรัตน์ ฉัตรทวีพัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางสำราญ  ยิสารคุณ   นางสำราญ ยิสารคุณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นายโชติ  ทักภิรมย์   นายโชติ ทักภิรมย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางบุญยืน  นวพรประไพ   นางบุญยืน นวพรประไพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางสายฝน  ค่อนสอาด   นางสายฝน ค่อนสอาด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางเสาวนีย์  มนต์วิเศษ   นางเสาวนีย์ มนต์วิเศษ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

น.ส.วัชราภรณ์  สายพนัส   น.ส.วัชราภรณ์ สายพนัส

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นายมงคล  ดวงพาเพ็ง   นายมงคล ดวงพาเพ็ง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางสิริกร  จันทร์นอก   นางสิริกร จันทร์นอก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th