ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทองสุข   ริ้วทอง   นายทองสุข ริ้วทอง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นางพรรณี   ชูมนต์   นางพรรณี ชูมนต์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นางวันชรี   หมื่นเดช   นางวันชรี หมื่นเดช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นายธวัช   หมื่นเดช   นายธวัช หมื่นเดช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นางรัชนี   หมื่นเดช   นางรัชนี หมื่นเดช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

น.ส.อนุตรา   ภูมิทรัพย์ไพบูลย์   น.ส.อนุตรา ภูมิทรัพย์ไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นายวีรยุทธ   ศรีปะโค   นายวีรยุทธ ศรีปะโค

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th