ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ต.ประคอง	บุญสร้าง   ว่าที่ร.ต.ประคอง บุญสร้าง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นางพเยีย	มูหะหมัด   นางพเยีย มูหะหมัด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

น.ส.สุพรรณี   กันเมียน   น.ส.สุพรรณี กันเมียน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

น.ส.สุริชา	เชื้อวงค์   น.ส.สุริชา เชื้อวงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นางลักขณา   ไชยฤทธิ์   นางลักขณา ไชยฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายประเสริฐ   สินสงวน   นายประเสริฐ สินสงวน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นางพรรณี   ท้าวศรีบุญเรือง   นางพรรณี ท้าวศรีบุญเรือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

น.ส.ศิริยาภรณ์   ชมทอง   น.ส.ศิริยาภรณ์ ชมทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายเมธี   ฮานาฟี   นายเมธี ฮานาฟี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายกิตติพันธ์   แสนสามารถ   นายกิตติพันธ์ แสนสามารถ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายศุภวิชญ์   ทิพย์พรพจน์   นายศุภวิชญ์ ทิพย์พรพจน์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th