ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปราโมท   มนต์วิเศษ   นายปราโมท มนต์วิเศษ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  

นางมยุรา   มีภู่   นางมยุรา มีภู่

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  

นางอัญชลี   เรเรือง   นางอัญชลี เรเรือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  

นายศกุนต์   ก้อนแก้ว   นายศกุนต์ ก้อนแก้ว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th