ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนวัดวังกะจะ
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสุพัตรา   ดวงเกษมสุข   นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังกะจะ   

 
  

นางอุดร   สุนทรธรรม   นางอุดร สุนทรธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังกะจะ   

 
  

นางปทิตตา   กีรติบวรชัย   นางปทิตตา กีรติบวรชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังกะจะ   

 
  

น.ส.ธีราภรณ์   ธุยะวัฒน์   น.ส.ธีราภรณ์ ธุยะวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังกะจะ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th