ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนวัดวังเย็น
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางกิ่งแก้ว   เพ็ญสุริยะ   นางกิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางขวัญเรือน   ลภนโชติ   นางขวัญเรือน ลภนโชติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางอรอนงค์   จีนะวัฒน์   นางอรอนงค์ จีนะวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางสอิ้งทอง   ดาแดง   นางสอิ้งทอง ดาแดง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางอัญญาดา   ตันไล้   นางอัญญาดา ตันไล้

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นายจวน   ดาแดง   นายจวน ดาแดง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

น.ส.พิไลวรรณ   มินสวัสดิ์   น.ส.พิไลวรรณ มินสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นายองอาจ   เมรสนัด   นายองอาจ เมรสนัด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางวันนิกา   รอดอุดม   นางวันนิกา รอดอุดม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th