ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายกัณฑพัฒน์  ทองเพชร   นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.ชลมาศ  สามารถกุล   น.ส.ชลมาศ สามารถกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางมานิสา  พูลสวัสดิ์   นางมานิสา พูลสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางสุชาดา  พยุงน้อย   นางสุชาดา พยุงน้อย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.จุฑารัตน์  วงเวียน   น.ส.จุฑารัตน์ วงเวียน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.สมจิตร  อินธิราช   น.ส.สมจิตร อินธิราช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางพรนภา  จันทร์สกุล   นางพรนภา จันทร์สกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.กนกวรรณ  ธีระเดชะชาติ   น.ส.กนกวรรณ ธีระเดชะชาติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางอัมพรรณ  สุขเกษม   นางอัมพรรณ สุขเกษม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.บงกชกร  บุญกุศล   น.ส.บงกชกร บุญกุศล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.จิรนัยน์  ปานพวงแก้ว   น.ส.จิรนัยน์ ปานพวงแก้ว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th