ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวีรวุฒิ   ตันนพรัตน์   นายวีรวุฒิ ตันนพรัตน์

  ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์   

 
  

นางอารีรัตน์   จันโท   นางอารีรัตน์ จันโท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์   

 
  

นางสุปรียา   เพ็งเจริญ   นางสุปรียา เพ็งเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์   

 
  

น.ส.ชวพร   วงษ์ภักดี   น.ส.ชวพร วงษ์ภักดี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th