ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสุรชัย   เรเรือง   นายสุรชัย เรเรือง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์   

 
  

นายอรรณพ   ปรีดานนท์   นายอรรณพ ปรีดานนท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์   

 
  

นายสุนทร   จารุทโรภาสน์   นายสุนทร จารุทโรภาสน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์   

 
  

นายขวัญชัย   สายพิมพ์พงษ์   นายขวัญชัย สายพิมพ์พงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th