ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนตลาดบางบ่อ
จำนวนทั้งหมด 26 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสุนทร	วรังษี   นายสุนทร วรังษี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.ฐิตารีย์  จันทร์ไพร   น.ส.ฐิตารีย์ จันทร์ไพร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายวรุต  มะติมุ   นายวรุต มะติมุ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายปราศรัย  ศักดิ์ศรีวัฒนา   นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.สุนิษา  หอมรินทร์   น.ส.สุนิษา หอมรินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสุณี  โคตะมะ   นางสุณี โคตะมะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.บรรจง  มนต์กสิสูตร   น.ส.บรรจง มนต์กสิสูตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายอนันต์  นาเจริญ   นายอนันต์ นาเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสมพร  โกเมนทร์   นางสมพร โกเมนทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสุกัญญา  พุทธรัตน์   นางสุกัญญา พุทธรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.ปราณี  เวสกามี   น.ส.ปราณี เวสกามี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสุพร  เมี้ยนศิริ   นางสุพร เมี้ยนศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางชนิดาภา  พวงเจริญ   นางชนิดาภา พวงเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   นางสมบูรณ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.ฉัตรกมล  ตันชุน   น.ส.ฉัตรกมล ตันชุน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายชุมพล  สิทธิ   นายชุมพล สิทธิ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางอรุณี  สิทธิ   นางอรุณี สิทธิ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว   นางวิลาวรรณ วงษ์แก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางอภิญญา  แสงศรี   นางอภิญญา แสงศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางศรีทุม  จิตต์อารีย์เทพ   นางศรีทุม จิตต์อารีย์เทพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.พัชรินทร์  สุดเสน่หา   น.ส.พัชรินทร์ สุดเสน่หา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางรำไพ	วรสนาม   นางรำไพ วรสนาม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.อทิกา  ทุนสิน   น.ส.อทิกา ทุนสิน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายสันติ  ไทยนาพา   นายสันติ ไทยนาพา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.สุมาลี  สะโรบล   น.ส.สุมาลี สะโรบล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.รัชฎาภรณ์	เกื้อหนองขุ่น	  น.ส.รัชฎาภรณ์ เกื้อหนองขุ่น

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th