ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนบ้านคลองสอง
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางภัสราภรณ์	บุตตัสสะ   นางภัสราภรณ์ บุตตัสสะ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

น.ส.รสสุคนธ์   เอี่ยวศิริ   น.ส.รสสุคนธ์ เอี่ยวศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นายบุญลือ   โสมพันธุ์   นายบุญลือ โสมพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นางมาลา   สุขสโมสร   นางมาลา สุขสโมสร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

น.ส.วรัญญา   ประพันธ์   น.ส.วรัญญา ประพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นายวิพล	จันทจิตร   นายวิพล จันทจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นายอุเทน	ศรีสุข   นายอุเทน ศรีสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นางณัฐชา	ชวดสลุง   นางณัฐชา ชวดสลุง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th