ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนบ้านหนองสทิต
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายไวภพ   สุขกระโทก   นายไวภพ สุขกระโทก

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นายสัญญา   ไทยประเสริฐ   นายสัญญา ไทยประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

น.ส.อำพัน   ศิริวรา   น.ส.อำพัน ศิริวรา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นางเฉลา   ยลมุกดา   นางเฉลา ยลมุกดา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นางศิริกุล   สุขกระโทก   นางศิริกุล สุขกระโทก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นางรสสุคนธ์   เหลาไชย   นางรสสุคนธ์ เหลาไชย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th